alternatieve fitness

Fysiotherapie en manuele therapie in Sittard

Heeft u pijn met lopen, constant een stijve nek of rugklachten? Fysiotherapie en manuele therapie bieden een oplossing voor tal van (bewegings)klachten. Niet iedere therapie is voor iedereen geschikt. Wij passen de behandeling daarom aan uw lichaam en bewegingsklachten aan.

Direct naar de fysiotherapeut

Wist u dat u tegenwoordig gewoon bij de fysiotherapeut binnen kunt lopen zonder verwijsbriefje? Wel mét een afspraak natuurlijk. Uiteraard kunt u zich nog door laten verwijzen door de huisarts, maar het is niet verplicht.

Als uw aandoeningen in aanmerking komen voor langdurige fysiotherapie heeft u wel een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Vanaf de 21e behandeling wordt dit namelijk vergoed door de basisverzekering.

Als u baat heeft bij een fysiotherapeutische behandeling, gaat een van onze therapeuten met u aan de slag. U kunt dus gelijk beginnen met het verhelpen van uw klachten. Directe toegang tot fysiotherapie scheelt u een hoop tijd.

U bepaalt zelf of de fysiotherapeut de huisarts op de hoogte brengt over de behandeling en de voortgang hiervan.

bewegingsvrijheid

Manuele therapie bij nek-, hoofd- en schouderklachten

Heeft u nek-, hoofd- of schouderklachten? Manuele therapie kan dan uitkomst bieden. Een manueel therapeut verhelpt functiestoornissen van het gewricht. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen wordt de beweeglijkheid van de gewrichten snel vergroot. Hierdoor neemt de bewegingsvrijheid toe en de pijn af.

Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen al genoeg. Soms vult de manueel therapeut de behandeling aan met gedoseerde impulstechnieken. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

Manuele therapie is geschikt voor:

 • Hoofd- en nekpijn
 • Nek- en schouderklachten die doortrekken tot in de armen
 • Rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn; lage rugklachten
 • Bepaalde vormen van duizeligheid
 • Kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten

Of manuele therapie ook uw klacht kan verhelpen of verminderen zal blijken uit de behandeling. Uiteraard is uw genezing ook afhankelijk van uw eigen inzet.

Tijdens de eerste behandeling voert de manueel therapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. De manueel therapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Heeft u bijvoorbeeld nog meer lichamelijke beperkingen die toe te schrijven zijn aan uw klacht? Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Verwijzing en vergoeding 
Voor manuele therapie kunt u doorverwezen worden door de huisarts of specialist, maar net als bij fysiotherapie heeft u directe toegang tot deze therapievorm. De behandeling wordt - afhankelijk van uw verzekeraar - vergoed.

Onze therapeuten zijn aangesloten bij de NVMT. De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) zorgt voor registratie en verplichte na- en bijscholing van de manueel therapeuten in Nederland. Daardoor wordt u bij een door de NVMT erkende manueel therapeut altijd behandeld door iemand die kundig is.

alternatieve fitness

Medical taping

Beweging en spieractiviteit zijn essentieel om uw bewegingsorgaan gezond te houden of te herstellen. Spieren zijn namelijk niet alleen nodig voor beweging, maar ook bepalend voor de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat voor klachten zorgen. Op basis van deze gedachte zijn er diverse elastische tapesoorten ontwikkeld die de beweging niet beperken.

De tape die wij gebruiken komt qua elasticiteit en gewicht overeen met de menselijke huid. Er wordt dan ook gebruik gemaakt van de elasticiteit van de tape ten opzichte van de elasticiteit van de huid, waardoor de tape een soort ‘liftende werking’ heeft op de opperhuid. Er ontstaat zo meer ruimte in het gebied van de subcutis, waar allerlei receptoren, bloed- en lymfevaatjes liggen.

Door gebruik te maken van verschillende tapetechnieken, kunnen diverse effecten bereikt worden. De liftende werking van de tape geeft een onmiddellijke drukvermindering, waardoor de bloedcirculatie en de lymfeafvoer weer worden hersteld. De druk op de pijnreceptoren neemt af en de pijn vermindert onmiddellijk. Conventionele sporttape heeft als doel de bewegingsmogelijkheden te beperken. Bij het aanleggen van sporttape ontstaat een aanzienlijke drukverhoging, waardoor de bloedcirculatie en de lymfeafvoer beperkt worden. Dit heeft een vertragende werking op het herstel. Langdurige gedeeltelijke of totale immobilisering van spieren of gewrichten veroorzaakt bovendien contracturen, waardoor behandeling nodig is om te revalideren van het herstel. Bij medical taping maakt de elasticiteit van de tape het mogelijk dat weefsels worden ondersteund in hun functie, terwijl de bewegingsvrijheid behouden blijft. De tape ondersteunt precies dat, wat het lichaam onder optimale omstandigheden zelf zou doen. Medical taping werkt de hele dag door.

Medical taping wordt gebruikt bij:

 • Nabehandeling van blessures
 • Reduceren van ontstekingen of vochtophopingen (oedeem, maar ook haematomen)
 • Houdingscorrecties
 • Behandeling van klachten door overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfelleboog)
 • Hoofdpijn

Wilt u meer weten over medical taping?

Cranio sacrale therapie

Cranio-sacraal therapie werkt met het zenuwstelsel. Ons zenuwstelsel bestaat onder meer uit hersenen en ruggenmerg, het dikke vlies dat daaromheen zit en het hersenvocht dat daartussen vloeit. Het zenuwstelsel zit voor een deel tussen cranium (schedel) en sacrum (heiligbeen). Het hersenvocht creëert zijn eigen cranio-sacraal-ritme via een pompsysteem diep binnen in de hersenen. Dit cranio-sacraal-ritme uit zich als een uitdijende en inkrimpende golf die overal in het lichaam waarneembaar is. De schedel zet uit, de wervels worden licht van elkaar geduwd en het sacrum roteert naar beneden. Daarna roteert het sacrum weer omhoog als het cranium weer inkrimpt. We kunnen dit ritme beschouwen als de ademhaling van ons hersen- en zenuwstelsel.

De werking van dit cranio-sacrale-systeem is perfect, ware het niet, dat een mens in de loop van zijn of haar leven lichamelijke of emotionele trauma's oploopt. De lichamelijke trauma's kunnen veroorzaakt worden door de geboorte, een val of een ongeluk en resulteren in een minimale verschuiving. 

Deze verschuiving veroorzaakt - door een veranderde druk - een disbalans binnen het systeem. Dit kan houding- en bewegingsproblemen, leer- en gedragsproblemen coördinatie- en spraakstoornissen en concentratieproblemen tot gevolg hebben.

De emotionele trauma's (bijvoorbeeld onverwerkte jeugdherinneringen, te grote werkdruk, verlies door scheiden of overlijden) zetten zich - wanneer ze niet de kans hebben gehad verwerkt te worden – als spanning – vast in het geheugen van het bindweefsel en/of de spieren. Dit geeft op die manier een disbalans in het systeem. Het lichaam heeft een groot vermogen zichzelf - ondanks opgedane trauma's - in balans te houden. Wanneer de ‘rek’ er echter uitraakt, kunnen zich kwalen gaan aandienen die al in een veel vroeger stadium hun oorsprong hadden.

De behandeling

De behandelmethode is erop gericht de weefsels uit te nodigen zich hun oorspronkelijke bewegingsvrijheid te herinneren en spanningen los te laten. Dit gebeurt door plaatselijke, zeer zachte druk- en trekkracht met de handen. Zodra ergens in het systeem ontspanning ontstaat, zal dat effect hebben op het ritme en dus op het totale systeem. Het zelfgenezende vermogen van het lichaam wordt aangesproken. Doordat de hypofyse - de grote regelaar van het hormonale systeem - binnenin de hersenen ligt, heeft een behandeling ook effect op het hormonale systeem. Er is een gunstig effect bij tal van klachten die het gevolg kunnen zijn van stress. Ook bij sinus(holte)problemen, dyslexie, whiplash, hyperventilatie, depressie en als pijnbestrijding.

Dry needling

Dry needling is een nieuwere behandelmethode voor fysiotherapeuten. Bij dry needling worden door middel van een speciale techniek spieren aangeprikt. Die spieren spannen zich en zullen zich daarna voor lange tijd ontspannen. Dry needling is echter niet hetzelfde als acupunctuur. Bij acupunctuur worden er oppervlakkig meerdere naalden in het lichaam gezet. Die naalden blijven daar enige tijd zitten en hebben invloed op de energie van het lichaam. Dry needling gebruikt meestal één naald, waarmee kortdurend in de spier wordt geprikkeld.

Wilt u meer weten over deze dry needling techniek?

fysio Sittard

Het Mulliganconcept

Dit is een behandelmethode die wordt gebruikt om pijnvrij te kunnen mobiliseren. De methode gaat uit van een sporingsprobleem: als het niet op rolletjes loopt. Het spoor terugvinden is hier vaak een kwestie van een subtiele aanpassing waardoor beweging weer zonder frictie kan plaatsvinden. Door in een menselijk gewricht deze gecorrigeerde beweging pijnvrij in te slijpen wordt het normale patroon hersteld. Dit leidt vaak tot een snel en blijvend herstel van de gewrichtsfunctie.

Het Mulliganconcept is niet geschikt voor alle problemen, maar wel voor veel klachten aan de gewrichten zoals:

 • Knie
 • Enkel
 • Heup
 • Schouder
 • Rug
 • Arm
 • Pols
 • Hand

Soms is er op röntgenfoto’s of scans niets te zien maar ervaart u toch pijn, meestal bij de beweging. Het komt voor dat de klacht al jaren speelt, soms pas een paar dagen. Indien een gewricht niet goed spoort, is er vaak met deze behandelmethode een goed en snel resultaat te behalen.

De methode valt onder reguliere fysiotherapie en/of manuele therapie. Als u voor fysiotherapie verzekerd bent worden deze behandelingen vergoed.

Tai Chi Sittard

Hydrotherapie

Deze therapievorm wordt in het water uitgevoerd. In het water kunt u niet hard vallen, waardoor er heel goed valpreventie-oefeningen kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor wordt ook de belasting van gewrichten verminderd. Door de weerstand van het water kunt u makkelijk spierversterkende oefeningen doen, bijvoorbeeld na een (orthopedische) operatie. Ook  als u lijdt aan MS, Parkinson of diplegie heeft u baat bij hydrotherapie. In het water kunt u vrij bewegen, waardoor het hele lichaam geactiveerd wordt met alle voordelen van dien.

Hydrotherapie is geschikt voor mensen met orthopedische problemen (bijvoorbeeld bij een nieuwe heup of knie of na een breuk), neurologische aandoeningen (MS, Parkinson, dwarslaesie, diplegie, spasme), spierziekten, reumatische aandoeningen en mensen die gebonden zijn aan een rolstoel.

Met behulp van hydrotherapie kan er gewerkt worden aan pijnvermindering, krachtverbetering, mobiliteitsverbetering en betere evenwichtsreacties. Tevens kan het gebruikt worden ter algehele activatie en om de lokale en algemene belastbaarheid te vergroten.

De hydrotherapie wordt gegeven in het zwembad Silverstaete en in zwembad De Nieuwe Hateboer, waar het water een temperatuur heeft van ongeveer 32 graden. Beide baden zijn goed toegankelijk. Er is een (rolstoel)lift en een brede trap met aan twee zijden leuningen om in en uit het water te komen.

Hydrotherapie wordt in individuele behandelingen gegeven. Er wordt onder meer gebruik gemaakt van de Halliwick-methode.

Alvorens u begint met hydrotherapie wordt er een afspraak gemaakt voor een intake in de fysiotherapiepraktijk. Hierbij wordt aan de hand van een vraaggesprek en een fysiotherapeutisch onderzoek, zowel in de praktijk als in het water een behandelplan opgesteld met persoonlijke doelen.