Het ritme

Cranio sacrale therapie werkt met het zenuwstelsel. Dit bestaat mede uit hersenen en ruggenmerg, het dikke vlies dat daaromheen zit en het hersenvocht dat daartussen vloeit. Het zenuwstelsel zit voor een deel tussen cranium (schedel) en sacrum (heiligbeen). Het hersenvocht creëert zijn eigen cranio sacrale ritme via een pompsysteem diep binnen in de hersenen. Dit cranio sacrale ritme uit zich als een uitdijende en inkrimpende golf die overal in het lichaam waarneembaar is. De schedel zet uit, de wervels worden licht van elkaar geduwd en het sacrum roteert naar onder. Daarna roteert het sacrum weer omhoog als het cranium weer inkrimpt. We kunnen dit ritme beschouwen als de ademhaling van ons hersen- en zenuwstelsel.

Trauma’s

De werking van dit cranio-sacrale systeem is perfect, ware het niet, dat een mens in de loop van zijn of haar leven lichamelijke dan wel emotionele trauma’s oploopt. De lichamelijke trauma’s kunnen veroorzaakt worden door de geboorte, een val of een ongeluk en resulteren in een minimale verschuiving. Deze verschuiving veroorzaakt, door een veranderde druk, een disbalans binnen het systeem. Dit kan tot gevolg hebben: houding- en bewegingsproblemen, leer- en gedragsproblemen, coördinatie- en spraakstoornissen en concentratieproblemen.

De emotionele trauma’s (b.v. onverwerkte jeugdherinneringen, te grote werkdruk, verlies door scheiden of overlijden), zetten zich, wanneer ze niet de kans hebben gehad verwerkt te worden, vast – als spanning – in het geheugen van het bindweefsel en/of de spieren. Dit geeft op die manier een disbalans in het systeem. Het lichaam heeft een groot vermogen, zichzelf, ondanks opgedane trauma’s, in balans te houden. Wanneer de “rek” er echter uit raakt door te veel, dan kunnen zich kwalen gaan aandienen, die al in een veel vroeger stadium hun oorsprong hadden.

De behandeling

De behandelmethode is erop gericht de weefsels uit te nodigen zich hun oorspronkelijke bewegingsvrijheid te herinneren en spanningen los te laten. De manier waarop dit gebeurt, is door plaatselijke, zeer zachte druk- en trekkracht uit te oefenen met de handen. Zodra ergens in het systeem ontspanning ontstaat, zal dat effect hebben op het ritme en dus op het totale systeem. Het zelf- genezende vermogen wordt aangesproken. Daar de hypofyse, de grote regelaar van het hormonale systeem, binnenin de hersenen ligt, heeft een behandeling ook effect op het hormonale systeem. Er is een gunstig effect bij tal van klachten die het gevolg kunnen zijn van stress. Verder bij sinus(holte)problemen, dyslexie, whiplash, hyperventilatie, depressie en als pijnbestrijding.