Manuele therapie bij nek-, hoofd- en schouderklachten

Heeft u nek-, hoofd- of schouderklachten? Manuele therapie kan dan uitkomst bieden. Een manueel therapeut verhelpt functiestoornissen van het gewricht. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen wordt de beweeglijkheid van de gewrichten snel vergroot. Hierdoor neemt de bewegingsvrijheid toe en de pijn af.

Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen al genoeg. Soms vult de manueel therapeut de behandeling aan met gedoseerde impulstechnieken. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

Manuele therapie is geschikt voor:

  • Hoofd- en nekpijn
  • Nek- en schouderklachten die doortrekken tot in de armen
  • Rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn; lage rugklachten
  • Bepaalde vormen van duizeligheid
  • Kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten

Of manuele therapie ook uw klacht kan verhelpen of verminderen zal blijken uit de behandeling. Uiteraard is uw genezing ook afhankelijk van uw eigen inzet.

Behandeling en onderzoek

Tijdens de eerste behandeling voert de manueel therapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. De manueel therapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Heeft u bijvoorbeeld nog meer lichamelijke beperkingen die toe te schrijven zijn aan uw klacht? Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Verwijzing en vergoeding 
Voor manuele therapie kunt u doorverwezen worden door de huisarts of specialist, maar net als bij fysiotherapie heeft u directe toegang tot deze therapievorm. De behandeling wordt – afhankelijk van uw verzekeraar – vergoed.

Onze therapeuten zijn aangesloten bij de NVMT. De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) zorgt voor registratie en verplichte na- en bijscholing van de manueel therapeuten in Nederland. Daardoor wordt u bij een door de NVMT erkende manueel therapeut altijd behandeld door iemand die kundig is.