Medical taping

Beweging en spieractiviteit zijn essentieel om uw bewegingsorgaan gezond te houden of te herstellen. Spieren zijn namelijk niet alleen nodig voor beweging, maar ook bepalend voor de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat voor klachten zorgen. Op basis van deze gedachte zijn er diverse elastische tapesoorten ontwikkeld die de beweging niet beperken.

De tape die wij gebruiken komt qua elasticiteit en gewicht overeen met de menselijke huid. Er wordt dan ook gebruik gemaakt van de elasticiteit van de tape ten opzichte van de elasticiteit van de huid, waardoor de tape een soort ‘liftende werking’ heeft op de opperhuid. Er ontstaat zo meer ruimte in het gebied van de subcutis, waar allerlei receptoren, bloed- en lymfevaatjes liggen.

Door gebruik te maken van verschillende tapetechnieken, kunnen diverse effecten bereikt worden. De liftende werking van de tape geeft een onmiddellijke drukvermindering, waardoor de bloedcirculatie en de lymfeafvoer weer worden hersteld. De druk op de pijnreceptoren neemt af en de pijn vermindert onmiddellijk. Conventionele sporttape heeft als doel de bewegingsmogelijkheden te beperken. Bij het aanleggen van sporttape ontstaat een aanzienlijke drukverhoging, waardoor de bloedcirculatie en de lymfeafvoer beperkt worden. Dit heeft een vertragende werking op het herstel. Langdurige gedeeltelijke of totale immobilisering van spieren of gewrichten veroorzaakt bovendien contracturen, waardoor behandeling nodig is om te revalideren van het herstel. Bij medical taping maakt de elasticiteit van de tape het mogelijk dat weefsels worden ondersteund in hun functie, terwijl de bewegingsvrijheid behouden blijft. De tape ondersteunt precies dat, wat het lichaam onder optimale omstandigheden zelf zou doen. Medical taping werkt de hele dag door.

Medical taping wordt gebruikt bij:

  • Nabehandeling van blessures
  • Reduceren van ontstekingen of vochtophopingen (oedeem, maar ook haematomen)
  • Houdingscorrecties
  • Behandeling van klachten door overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfelleboog)
  • Hoofdpijn